PSYCHOTERAPIA BEZ ILUZJI

Terapia Par Warszawa

Co to jest terapia par (terapia małżeńska)?

Terapia par jest formą psychoterapii przeznaczoną dla partnerów będących w formalnym bądź nieformalnym związku. Pary, które zgłaszają się na terapię, często przechodzą jakiś rodzaj kryzysu, który niszczy związek i niejednokrotnie prowadzi do jego rozpadu. Celem terapii jest poprawa lub odbudowa wzajemnych relacji pomiędzy parterami.

 

Jak często odbywają się spotkania w terapii par?       

W terapii par kluczowe znaczenie ma częstotliwość spotkań z psychoterapeutą. Optymalnie, gdy mają one miejsce raz w tygodniu. Pozwala to sukcesywnie realizować ustalony plan pracy terapeutycznej i jednocześnie nie powoduje nawarstwiania się bieżących problemów.

Pary, które z różnych powodów, mogą uczestniczyć w sesjach terapeutycznych jedynie raz na dwa tygodnie, muszą mieć świadomość spowolnienia procesu odbudowy związku, a nawet jego zablokowania, gdyby nawet taka regularność nie była zachowana.

 

Jak długo trwa terapia małżeńska (terapia par)?

Terapia małżeńska to proces uzdrawiania relacji w związku. W zależności od skali problemów, z którymi zgłaszają się pary do psychoterapeuty, oczekiwań i stawianych terapii celów,  proces ten może zakończyć się już po kliku spotkanych ale również może trwać kilka miesięcy, rok czy nawet dwa lata.

Szacunkowy czas trwania terapii par ustalany jest po wstępnej diagnozie problemu w formie kontraktu terapeutycznego, najpóźniej w trakcie trzeciej konsultacji.

 

Terapia par - tylko w kryzysie?

Często pary trafiają na terapię dopiero wtedy, gdy nie są już w stanie nie tylko ze sobą ze sobą rozmawiać ale i razem przebywać. Partnerzy są bliscy podjęcia decyzji o rozstaniu a od terapeuty oczekują jedynie pomocy w zdjęciu z siebie poczucia winy i odpowiedzialności za kryzys. Uratowanie takiego związku jest możliwe, wymaga jednak dużo więcej pracy i determinacji.

Zdecydowanie lepiej zgłosić się na terapię pary dużo wcześniej, kiedy np.:

  • przestajemy się wzajemnie rozumieć,
  • czujemy, że nie są zaspokajane nasze potrzeby,
  • brakuje nam ciepła i bliskości w związku
  • przestajemy spędzać czas razem,
  • coraz mniej rozmawiamy ze sobą, szczególnie o sprawach ważnych dla związku, sprawach intymnych i związanych z wychowywaniem dzieci
  • odczuwamy brak zainteresowania drugiej strony lub partner przestaje być dla nas atrakcyjny i zaczynamy rozglądać się za innymi
  • relacja w związku jest nierówna, czujemy się uzależnieni od partnera, lub przez niego poniżani.

 

Jak znaleźć dobrego terapeutę par?

Wybór kompetentnego psychoterapeuty w to podstawowy element skutecznej terapii  par. Dlatego tak ważne jest, by decydując się na skorzystanie z usług psychoterapeutycznych, sprawdzić kwalifikacje i doświadczenie osoby, której chcemy powierzyć los będącego w kryzysie związku.

Warto pamietać, że profesjonalny psychoterapeuta to nie ograniczony w swoich narzędziach pracy psycholog. Warunkiem koniecznym jest ukończenie jednej ze szkół psychoterapii, które przygotowtwują do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Dodatkowy atut to odbyte staże kliniczne oraz superwizowanie własnej pracy, tj. korzystanie ze wsparcia bardziej doświadczonego psychoterapeuty.

Niebagatelne znaczenie ma również doświadczenie psychoterapeuty oraz przepracowane własne relacje w związkach.

Terapia par Warszawa - Gabinet Bez Iluzji

Miejsca sesji terapeutycznych: Warszawa - Ursus, ul. Dzieci Warszawy 29, Warszawa - Śródmieście, ul. Nowy Świat 22